Torp Idrætsforening
TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

VELKOMMEN TIL TORP IF

Torp er et fleridrettslag i Fredrikstad, Østfold. Vi er ca 400 medlemmer fordelt på grupper innen bryting, håndball, fotball og barneidrett. I tillegg til de ulike gruppene er det aktiv "tirsdags-gjeng", damegruppe og eldres. 


Vår visjon er Trening, Trivsel og Tilhørighet


I løpet av 2018 har Torp IF jobbet med hvordan vi som idrettslag kan bidra til en mer bærekraftig utvikling i samfunnet. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Dette kan helt klart virke overveldende og alt for omfattende til at Torp IF skal drive med dette i tillegg til den sportslige aktiviteten, men for at vi skal lykkes med å skape endringer må globale ideer bli til lokal handling. Her kan vi spille en rolle. Les mer om hva vi gjør på våre miljø og bærekraftsider