Torp Idrætsforening
TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Samfunns- og verdiarbied

Verdiarbeidet er sentralt i Torp IF. Vårt verdisett og Fair play skal prege all aktivitet hos oss. Trygge rammer for barn, unge og eldre i klubben er vårt felles ansvar. Vi i Torp må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt og gjennom våre ulike aktiviteter setter vi også andre samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. mangfold og intregring, folkehelse, tilhøringhet, trafikksikkerhet, rusforebygging og doping. Les mer om Torps miljø og bærekraftsarbeid på våre egne sider.

Vi har satt opp følgende hovedkategorier når det gjelder vårt verdiarbeid:

  • Verdisett
  • Hjemmekamper
  • Retningslinjer barn og ungdom
  • Verdimøte
  • Politiattest
  • Trygge rammer
  • Skader og forsikring
  • Fair play