Torp Idrætsforening
TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Årshjul - utvikling av aktivten i Torp IF Innen 15.januar: Styrebehandling av planer. Ansvarlig: Styreleder
Gjennomgå, evaluere og endre Sportplan og trenerutvikling. Saken forberedes av treneransvarlig, ungdomleder og senioransvarlig
Gjennomgå, evaluere og endre planer for vårt verdiarbeid inkl FairPlay. Saken forberedes av FairPlay ansvarlig og leder
Gjennomgå, evaluere og endre planer for vårt rekrutteringsarbeid. Saken forberedes av rekrutteringsansvarlig
Gjennomgå, evaluere og endre planer for vårt dommerarbeid. Saken forberedes av dommeransvarlig
Gjennomgå, evaluere og endre planer for vårt samfunnsengasjement. Saken forberedes av EMS ansvarlig og leder
Gjennomgå, evaluere og endre planer for vårt kompetansearbeid. Saken forberedes leder
Sette rammer gjennom budsjett og føringer for drift av de ulike lagene. Saken forberedes økonomiansvarlig

Innen 15. februar: arrangere trener-/lagledersamling. Ansvarlig: Treneransvarlig i samarbeid med Ungdomsleder
Gjennomgang av hvordan vi driver aktiviteten i Torp i tråd med Sportsplanen. inkl nye rekrutteringstiltak for både jenter og gutter.
Diskutere og bestemme i fellesskap rammer for gode treningsgrupper og lag-sammensetning for inneværende sesong, inkl fordele treningstider og kamptider. Drift av lagene i løpet av sesongen inkl cuper, treningssamling, dugnader, økonomi, integrering og sosiale samlinger skal også diskuteres. 
Diskutere oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. Inkl oppdatere kompetanse gjennom påmelding til kurs og ajourføre lagsinfo i FIKS og i klubbens tillitsvalgtoversikt. 

Innen 15.april: Styrebehandling av status. Ansvarlig: Styreleder
Status på fotballaktivitet og trenerutvikling. Saken forberedes av treneransvarlig, ungdomleder og senioransvarlig
Status på verdiarbeid inkl FairPlay. Saken forberedes av FairPlay ansvarlig og leder
Status rekruttering inkl oppstart av nytt kull for både jenter og gutter. Saken forberedes av rekrutterings ansvarlig
Status dommere inkl klubbdommeroppsett for vårsesongen i barnefotballen. Saken forberedes av dommeransvarlig
Status samfunnsengasjement inkl EMS, ungdomsarbeid, integrering. Saken forberedes av EMS ansvarlig og leder
Tertialrapportering på økonomi og drift av de ulike lagene. Saken forberedes økonomiansvarlig

Innen 15.juni: arrangere trener-/lagledersamling. Ansvarlig: Treneransvarlig i samarbeid med Ungdomsleder:
Evaluering av vårsesongen både sportslig og utfra verdiene i klubben. Hvordan har vi jobbet med FairPlay, hjemmekampene, spillernes og lagledelsens holdninger og oppførsel. Hvordan jobber vi mot foreldregruppene og andre rundt laget.
Halvårsevaluering av drift av lagene i løpet av sesongen inkl cuper, treningssamling, dugnader, økonomi, integrering og sosiale samlinger
Halvårsevaluering av oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. Inkl oppdatere kompetanse gjennom påmelding til kurs og ajourføre lagsinfo i FIKS og i klubbens tillitsvalgtoversikt.

Innen 15.august: Styrebehandling av status. Ansvarlig: Styreleder
Status på fotballaktivitet og trenerutvikling. Saken forberedes av treneransvarlig, ungdomleder og senioransvarlig
Status på verdiarbeid inkl FairPlay. Saken forberedes av FairPlay ansvarlig og leder
Status rekruttering inkl oppstart av nytt kull for både jenter og gutter. Saken forberedes av rekrutterings ansvarlig
Status dommere inkl klubbdommeroppsett for høstsesongen i barnefotballen. Saken forberedes av dommeransvarlig
Status samfunnsengasjement inkl EMS, ungdomsarbeid og integrering. Saken forberedes av EMS ansvarlig og leder
Tertialrapportering på økonomi og drift av de ulike lagene. Saken forberedes økonomiansvarlig

Innen 1.desember: arrangere trener-/lagledersamling. Ansvarlig: Treneransvarlig i samarbeid med Ungdomsleder
Evaluering av sesongen både sportslig og utfra verdiene i klubben. Hvordan har vi jobbet med FairPlay, hjemmekampene, spillernes og lagledelsens holdninger og oppførsel. Hvordan jobber vi mot foreldregruppene og andre rundt laget. Inkl bestilling på årsrapport fra laget.
Evaluering av drift av lagene i løpet av sesongen inkl cuper, treningssamling, dugnader, økonomi, integrering og sosiale samlinger
Evaluering av oppfølgingen av trenerne gjennom sesongen. 
Planlegging av ny sesong inkl. kartlegging av hvilke trenere som slutter eller er på vei inn i klubben. Kartlegging og planlegging av kompetansetiltak for kommende sesong.
Takke av og gi oppmerksomhet til de som har vært frivillige. Melde i fra til styret hvem som er aktuelle for utmerkelser i hovedforeningen for sine tillitsverv.

Innen 15.desember: Styrebehandling av evalueringene. Ansvarlig: Styreleder
Evaluering av fotballaktivitet og trenerutvikling. Saken forberedes av treneransvarlig, ungdomleder og senioransvarlig
Evaluering av verdiarbeid inkl FairPlay. Saken forberedes av FairPlay ansvarlig og leder
Evaluering av rekruttering inkl oppstart av nytt kull for både jenter og gutter. Saken forberedes av rekrutterings ansvarlig
Evaluering av dommere inkl hvordan klubbdommere i barnefotballen. Saken forberedes av dommeransvarlig
Evaluering av samfunnsengasjement inkl EMS, ungdomsarbeid og integrering. Saken forberedes av EMS ansvarlig og leder
Årsrapportering på økonomi og drift av de ulike lagene. Saken forberedes økonomiansvarlig
Styreevaluering og sammensetning for neste år.